Månen kan ha räddat jorden hero

Månen kan ha räddat jorden

För miljarder år sedan, när solsystemet formerades, kan månen varit en bidragande orsak till att jorden fick behålla sin atmosfär och därmed kunde härbärgera liv. Det visar en ny studie från NASA.
Jordens magnetfält
NASA
Illustration av jordens magnetfält.
Publicerad
2020-10-21
Dela artikel:

Att det finns liv på jorden är lite av ett mysterium. Med ljus och lykta söker forskare runt om i världen efter andra planeter i universum där det kan finnas spår av liv. Kanske finns det på Venus, Mars eller en planet långt härifrån. I dagsläget kan vi egentligen bara gissa utifrån de teoretiska kunskaper vi har. Hela tiden kommer det dock nya pusselbitar till varför liv uppstod på jorden, något som forskarna kan lägga till på sin checklista under sökandet efter en jorden 2.0.

Magnetfältet, eller magnetosfären, skapas av rörelser i en planets inre. Jorden har sitt flytande innanmäte att tacka för sin magnetosfär. Magnetfältet skyddar planeten från solens ständiga bombardemang av laddade partiklar. Detta gör att atmosfären, som hålls på plats av planetens gravitation, inte blåser iväg av solvinden. I en ny studie ledd av NASA presenterar forskare resultat kring månens tidigare magnetosfär. Genom att studera måndamm från Apolloprogrammet har de kunnat se att månen en gång hade ett magnetfält liknande det på jorden. För ungefär 1,5 miljarder år sedan verkar magnetfältet försvunnit och därmed också månens dåvarande atmosfär. Detta liknar den process som drabbat Mars som idag inte har mycket kvar av sin atmosfär.

I studien skriver forskarna att månen, med sin dåvarande magnetosfär, kan ha fungerat som ett extra skydd mellan solen och jorden. Månens och jordens magnetfält tycks ha samverkat för att skapa en ordentlig barriär mot en intensivt brinnande ung sol. Detta kan vara en av orsakerna till att jorden blivit den bördiga blå boll som vi känner den.

I och med de nya fynden kan forskare som är på jakt efter exoplaneter nu använda kunskapen om månens påverkan på jorden när de letar efter beboeliga platser i universum.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen