Kan det finnas liv i Mars underjoriska sjöar? hero

Kan det finnas liv i Mars underjoriska sjöar?

Enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature kan Mars underjordiska sjöar på sydpolen vara den bästa platsen för liv på planeten. Cirka en kilometer under Mars yta har man funnit tecken på sjöar under glaciären.
Istäcket på Mars sydpol.
NASA
Polaristäcket på Mars sydpol.
Publicerad
2020-10-16
Dela artikel:

Mars har inte alltid varit så kallt och torrt som det är nu. Det finns flera tecken på att vatten en gång i tiden funnits i flytande form på ytan, men idag skulle man få leta noga för att ens hitta spår av vatten i sprickorna på ytan.

Praktiskt taget allt vatten på Mars är idag i fryst form vilket gör att förutsättningarna för liv är mycket små. Is som värms upp omvandlas direkt till ånga eftersom atmosfärstrycket är för litet för att hålla vattnet kvar i flytande form. Men tecken på att det kan finnas sjöar med flytande vatten på Mars har nu hittats under det södra polaristäcket. På jorden upptäcktes liknande sjöar i Antarktis på 1970-talet, där nästan 400 stycken är kända idag. 

Forskarna har tidigare sett indikationer på att sjöar, liknande de på Antarkits, kan finnas under den södra polarisen på Mars efter att man studerat radarreflektioner 1,5 kilometer under isytan. Upptäckterna gjordes mellan 2012 och 2015 med hjälp av instrumentet MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) på den europeiska rymdorganisationen ESA:s farkost Mars Express som har kretsat runt planeten sedan 2003.

Nya analyser av data från MARSIS har visat tecken på det övre skiktet av en underjordisk sjö på Mars sydpol, nära området som kallas Ultimi Scopuli på Mars. Dessutom har man sett mindre fläckar av vad som skulle kunna vara flytande vätska i närheten av det 250-300 kilometer stora området som har undersökts. Forskarna bakom studien tror att de flytande fläckarna kan bestå av hypersaliska lösningar med höga koncentrationer av salter.

Salterna kalcium, magnesium, natrium och kalium har tidigare hittats i prover från Mars yta. De upplösta salterna skulle kunna vara en förklaring till att de subglaciala sjöarna på Mars kan förbli flytande, trots den låga temperaturen under glaciäristäcket. Forskarna menar att den överliggande isens tyngd då kan ge det tryck som krävs för att hålla vattnet kvar i flytande tillstånd, så att det inte omvandlas till ånga.  

Men även om det hypersaliska vattnet under glaciären på Mars sydpol kan vara en möjlig plats för mikroorganismer, skulle det krävas en energikälla för att mikroorganismerna ska överleva. Kemiska reaktioner mellan vatten och berg kan frigöra viss energi, men förmodligen är det inte tillräckligt. Det skulle krävas att ett vulkanutbrott uppstod, eller en varm källa, för att skapa tillräckligt med energi åt mikroorganismerna.

Några bevis för det saknas tyvärr på Mars, men har hittats på Jupiters måne Europa och Saturnus måne Enceladus. Trots att de nya fynden gör Mars mer intressant än tidigare i sökandet efter möjligt liv, har planeten inte nämnvärt klättrat upp på listan över de platser i solsystemet där det är mest sannolikt att liv kan ha uppstått.

Med det sagt kan det salta vattnet ändå fungera som ett konserveringsmedel, vilket skulle hjälpa oss att hitta spår av främmande organismer som redan är utdöda.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen