Svenska raketen Spider-2 förbereds för uppsändning hero

Svenska raketen Spider-2 förbereds för uppsändning

Just nu pågår förberedelserna av den svenska raketen Spider-2 som ska skickas upp från Esrange i början av 2020. Raketen ska via flera friflygande enheter studera både norrsken och atmosfär.
Svenska raketen Spider-2 förbereds för uppsändning
Foto: Kristine Dannenberg
Spider-2 förbereds inför sin uppsändning av teamet på SSC, Krister Sjölander, Marcus Lindh och Thomas Tomtlund.
Publicerad
2019-12-19
Dela artikel:

Arbetet med det nationella raketprojektet Spider-2 inleddes 2018. Med finns både forskare från KTH och Stockholms universitet men även ett visst samarbete med tyska forskare från bland annat Leibniz-Institutet. Spider-2 innefattar 12 friflygande enheter, som ska släppas ut från raketen för att studera norrsken (8 enheter) och atmosfären (4 enheter). Ombord finns också ett antal instrument placerade under raketens noskon.
 
Under den gångna veckan har Spider-2 genomgått vibrationstester, balansering av nyttolasten samt flygsimulering på en testanläggning i Kista. Testerna har gått bra och raketen kunde fira Lucia med lite julpynt.
 
Snart är det dags för transport upp till Esrange utanför Kiruna där uppsändningen planeras till slutet av januari/början av februari vid lämpliga norrskensförhållanden.

Foto: Kristine Dannenberg
Foto: Kristine Dannenberg

Från vänster: Marcus Lindh och Krister Sjölander, SSC.

Foto: Kristine Dannenberg

Krister Sjölander, projektledare för Spider-2.

Foto: Kristine Dannenberg
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen