Hero Image

Mars häftiga yta fångad på bild

Den här fantastiska bilden av Mars är en bildkomposition av totalt 102 bilder tagna av Nasas rymdfarkost Viking. På bilden ser man det enorma dalsystemet Valles Marineris, som är mer än 10 gånger större än jordens Grand Canyon i Arizona, USA.
NASA/JPL-Caltech
Bilderna är tagna på 2500 kilometers avstånd från Mars yta, i en skala på 0.6km/pixel.
Publicerad
2019-09-19
Dela artikel:

Dalsystemet Valles Marineris sträcker sig från Noctis Labyrinthus, ett labyrintliknande och bågformat dalsystem i väst, till den kaotiska terrängen Aurorae Chaos i öst. Det enorma dalsystemet är över 2 000 km långt och upp till 8 km djupt. Det är alltså 10 gånger så långt, 20 gånger så brett och fyra gånger så djup som det berömda Grand Canyon i Arizona, USA.

Söder om Valles Marineris ligger uråldrig terräng som täcks av en mängd kratrar. Till vänster i bild kan man ana tre mörkröda fläckar. Dessa är Tharsis-vulkanerna som ligger på rad efter varandra. Alla tre är omkring 25 kilometer höga.

Large Image
National Geographic

Valles Marineris är fyra gånger djupare än Grand Canyon i USA.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen