Kaotisk terräng på Mars – tecken på vatten hero

Kaotisk terräng på Mars – tecken på vatten

Det spruckna, ojämna landskapet som ses på den här bilden utgör en spännande typ av markyta som inte har någon motsvarighet här på jorden. Bilden är tagen av Esas rymdsond Mars Express och visar en del av Mars yta som kallas för kaotisk terräng.
Kaotisk terräng på Mars – tecken på vatten
Esa, DLR, FU Berlin
Publicerad
2019-07-04
Dela artikel:

Den här dramatiska markytan på Mars, Aurorae Chaos, ligger i den gamla, ekvatoriella regionen Margaritifer Terra på Mars. Terrängen här består av mängder av stora kratrar, bergstoppar och sprickor. Den visar tecken på flera fascinerande egenskaper som anses vara kopplade till tidigare vattenaktivitet på planeten.

På markytan sveper ett antal små utflödeskanaler som senare mynnar ut i Mars enorma dalsystem, kallat Valles Marineris (markerat i blått på bilden nedan). Ett dalsystem som är kolossalt stort, över tusen kilometer. Cirka 10 gånger så lång, 20 gånger så bred och 4 gånger så djup som Arizonas Grand Canyon här på jorden.

Nasa, MGS MOLA Science Team

Den här uråldriga terrängen ger oss information om hur vattnet en gång rört sig på planetytan och därmed format landskapet. Det är dock inte bara rent synliga bevis som tyder på att vatten spelade en stor roll här. Regionen Margaritifer Terra har även visat sig innehålla olika sulfater och lertyper. Vissa av dessa leror kräver stillastående vatten för att bildas, vilket tyder på att stora pooler av flytande vatten en gång kan ha existerat i den här regionen.

Läs mer om Mars kaotisak terräng här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen