Hero Image

Japansk rymdsond skickar ner landare på asteroid

Bildkälla: Jaxa.
Publicerad
2018-09-06
Dela artikel:

Den japanska rymdsonden Hayabusa2 kommer nu allt närmare sitt spännande uppdrag med att skicka ner flera landare på den 900 m stora asteroiden Ryugu. Uppdraget är att hämta markprov från asteroiden som ska skickas tillbaka till jorden för analys.

Rymdsondens resa inleddes i december 2014. Efter en färd på cirka tre och ett halvt år, den 27 juni 2018, nådde den sin destination – asteroiden 162173 Ryugu. Efter att rymdsonden studerat asteroiden på närmare håll visade det sig att Ryugu är en riskfylld plats att landa på. Ytan är full av ojämnheter och stenar vilket har gjort valet av landningsplats till en svår utmaning.

Ombord på Hayabusa2 finns fyra landare, den fransk-tyska MASCOT-landaren och tre MINERVA-II-landare, som ska släppas ner på asteroidens yta. MASCOT-landaren är byggd i Europa och ska studera asteroidens yta och egenskaper. De tre MINERVA-II-landarna ska leverera bilder och temperaturmätningar. Alla landare kommer att förflytta sig över asteroidens yta för att göra mätningar på olika platser.

Den lilla fransk-tyska MASCOT-landaren (Mobile Asteroid Surface Scout) ska sättas ner på Ryuguas sydliga halvklot på en plats kallad MA-9, den 3 oktober 2018. Då kommer Hayabusa2 lägga sig så nära som 60 meter från asteroidens yta innan landaren puttas ut och studsar ner på ytan.

Om allt går enligt plan kommer Hayabusa2 att studera asteroiden från sin omloppsbana i ytterligare 16 månader. Den ska under den tiden gå ner vid två tillfällen för att hämta upp markprover från asteroidens yta. Först skjuter rymdsonden en mindre krater på asteroiden för att sedan gå ner i ”sprängresterna” och hämta upp asteroidbitar.

I december 2019 ska rymdsonden sedan lämna Ryugu för att börja ta sig tillbaka hem. Ett år senare, i december 2020, ska kapseln innehållande asteroidprover landa på jorden.

Hayabusa2-uppdraget leds av den japanska rymdstyrelsen Jaxa, Japan Aerospace Exploration Agency.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen