Hero Image

Dags för Aeolus att inleda sitt arbete med vindmätningar

Forskningssatelliten Aeolus ska mäta vindar över hela jorden. Bilskälla: ESA.
Publicerad
2018-08-20
Dela artikel:

På onsdag den 22 augusti 2018, skickas forskningssatelliten Aeolus upp för att inleda sitt viktiga uppdrag. Den 1300 kilo stora satelliten lämnar jorden lastad på en Vega-raket från Kourou i Franska Guyana. Uppsändningen har blivit 24 timmar försenad på grund av för starka vindar på hög höjd. Satelliten skulle ursprungligen skickats upp den 21 aug.

Heiner Körnich är docent i meteorologi samt chef för meteorologiska forskningsenheten på SMHI. Han kom till Sverige 2005 för att arbeta med Aeolus och sitter idag i den rådgivande panelen på ESA för Aeolus.

Vad är vind?
Vind är en av de grundläggande delarna i vädersystemet, det är rörelse av luften. Det betyder att allt väder som kommer till oss transporteras med vind.

Varför är det viktigt att studera, förstå och förutspå vind?
Vind är en grundläggande del i vädret och den kan ha stor påverkan på oss människor genom exempelvis stormar. Det är därför viktigt att studera vind och ha bra prognoser för vind. Vindprognoser är viktiga både för långa och korta tidsperspektiv. Genom vindprognoser kan man exempelvis uppskatta hur mycket vindenergi vi kan komma att få följande dag. Det kan också vara väldigt användbart och viktigt för längre prognoser när man behöver uppskatta när en storm beräknas komma och därmed när vi måste vara beredda och förbereda samhället på det.

Hur studerar och mäter man vind idag?
Idag har vi vindmätningar från bland annat markstationer, och med radar kan vi se hur vattendroppar i atmosfären rör sig och så görs vindmätningar från flygplan, exempelvis kommersiella flygplan. Från befintliga satelliter kan vi få viss information om vindar genom att titta på molnrörelser. Men det innebär att vi bara kan få vindinformation när det förekommer moln. I och med detta har FN-organet Meteorologiska världsorganisationen poängterat att vindmätningar utgör ett stort glapp i dagens observationssystem.

Vind är relativt svårt att mäta, speciellt om man vill göra det på distans. Man kan göra det genom att följa rörelser, hos exempelvis en ballong eller titta på hur moln rör sig, men då måste man alltid ha något att följa. Aeolus kommer att mäta frekvensförskjutningar (dopplereffekt) hos satellitens lasersignaler för att beräkna vinddata. Dopplereffekten upplever man exempelvis då en ambulans rusar förbi och ljudet från sirenerna ändrar tonhöjd. Det är den princip som vi nu ska utnyttja med Aeolus, fast att vi då använder ljus i form av laser.

Vad är Aeolus?
Aeolus är en unik satellit, en ESA Earth Explorer-satellit. Det är första gången man demonstrerar den här nya tekniken för att globalt mäta vindprofiler, alltså vind på olika höjder i atmosfären. Tekniken, kallad Dopplereffekten, då man använder laser (ljus), är känd sedan tidigare, men rent tekniskt är det ganska utmanande då man måste hålla laserljusets våglängd väldigt stabil både när den går ut till och även tillbaka från atmosfären.

Vad ska Aeolus göra och vad är projektets syfte?
Man har utvecklat Aeolus för att fylla ett glapp i dagens observationssystem och kunna mäta vindar över hela jordklotet. Idag saknas heltäckande mätningar över hav och exempelvis tropikerna. Målet är därmed att kunna förbättra väderprognoser. Med den information som Aeolus ska ge hoppas vi kunna förbättra väderprognoserna betydligt.

Vad är det unika med Aeolus och vad är nyttan?
Det unika med Aeolus är att man gör globala vindmätningar med en satellit med instrument som inte funnits i rymden tidigare. Det betyder att vi kommer få vindinformation om tropikerna, som vi inte haft tidigare. Aeolus kommer användas i flera olika sammanhang. I första hand är det till vindmätningar som vi vill använda till väderprognoser. Och då kommer prognoserna särskilt förbättras över haven och tropikerna vilket kommer ge oss i Sverige bättre långtidsprognoser, alltså fyra, fem dagar, eftersom vädret ofta kommer från Atlanten och genom inflytande från tropikerna. Aeolus kommer också mäta aerosoler (partiklar) i atmosfären och ge oss en bättre förståelse av moln och hur de bildas.

När sänds Aeolus upp och hur ser den första tiden ut?
Aeolus planeras att skickas upp på tisdag den 21 augusti 2018. Därefter påbörjas en tid för att kontrollera att alla instrumenten fungerar som de ska. Sedan ska instrumenten kalibreras. Därefter hoppas vi att så snart som möjligt kunna använda data från Aeolus i väderprognoser.

Aeolus är främst en forskningssatellit. Efter satellitens livstid på tre år vet vi inte exakt vad som händer. Någon efterföljare är ännu inte planerad. Men vi forskare arbetar just nu med en vetenskaplig artikel där vi belyser problemet med att inte ha kontinuerlig mätning av vindar och hur vi kan få en uppföljare av Aeolus för operationellt bruk. 

Läs mer om Aeolus i vårt tidigare inlägg  eller hos den europeiska rymdorganisationen ESA.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen