Hero Image

Aeolus ska ge oss säkrare väderprognoser

Aeolus hissas upp och sätts på plats i den Vega-raket som ska ta den till rymden. Bildkälla: ESA.
Publicerad
2018-08-17
Uppdaterad
2018-08-17
Dela artikel:

På tisdag den 21 augusti 2018 ska satelliten Aeolus skickas upp från Kourou i Franska Guyana. Aeolus är en forskningssatellit designad för att mäta vindar via laser. Den har utvecklats för att fylla en lucka i dagens observationssystem genom att mäta vindar över hela jordklotet. Idag saknas vindmätningar helt över hav och tropikerna. Målet med Aeolus är att forska om vind och bidra till ny teknik som kan förbättra våra väderprognoser.

Vind är en av de grundläggande delarna i vädersystemet då allt väder som kommer till oss transporteras med vinden. Det är viktigt att studera, förstå och förutspå vind då den kan ha stor påverkan på oss människor genom exempelvis stormar. Genom vindprognoser kan man både uppskatta hur mycket vindenergi vi kan komma att få följande dag samt få information för längre prognoser då man behöver uppskatta när en storm beräknas komma och därmed när vi måste vara beredda att förbereda samhället på det. 

Under nästa vecka kommer vi att rapportera från uppsändningen och hur arbetet med Aeolus fortskrider.

Alt text

Fakta om Aeolus

  • Uppsändning: 21 aug 2018, från Kourou i Franska Guyana med en Vega-raket
  • Storlek: 1.74m × 1.9m × 2m
  • Vikt: 1 366 kg
  • Driftstid: 3 år
  • Arbetshöjd: ca 320 km
  • Namn: från den grekiska mytologins vindgud Aeolus
  • Kommunikation: Aeolus kommer styras från Esas markstation Salmijärvi utanför Kiruna

 

Forskningssatelliten Aeolus mäter vind över hela jordklotet via laser. Bildkälla: ESA/ATG medialab.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen