Hero Image

Ny upptäckt ger hopp om liv på Mars

Nasas marsrobot Curiosity har borrat sig ner i Mars yta för att ta stenprover. Bildkälla: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Publicerad
2018-06-12

Nasa har genom rymdroboten Curiosity gjort nya fynd i form av organiska ämnen på Mars. En upptäckt som nu ger hopp om att hitta spår av liv på den röda planeten. Upptäckten ger inte bevis på liv i sig, men är en bra indikation på att framtida expeditioner kan ge djupare förståelse kring liv som kan ha funnits på planeten. Klimatet under Mars tidiga historia har länge diskuterats. Var planeten varm och blöt, eller kall och isig? Nasas nya forskning ger bevis för det senare.

Mars landskap är fyllt med dalar, deltan och torra insjökratrar. Det innebär att det vid någon tidpunkt måste det ha funnits flytande vatten på planetens yta, förmodligen för omkring 4 miljarder år sedan. Dock tror man inte att planeten haft ett tillräckligt varmt klimat för att möjliggöra flytande vatten på ytan.

Många har försökt analysera Mars tidigare klimat genom att skapa klimatmodeller. Trots det är det svårt att förklara ett varmare klimat där vatten kan ha flutit fritt, då hela solsystemet var betydligt svalare då. Men genom att studera vulkanismen som var riklig under Mars tidigare historia har man kommit till nya insikter.

På Mars finns det stora, breda vulkaner i några av planetens mer studerade regioner. Men på planetens södra högland finns områden med en mer låg och jämn topografi som inte är lika studerad. Dessa platta toppar kallas Sisyphi Montes och kan ha vulkaniskt ursprung. På jorden uppstår sådana platta toppar när vulkaner bryter ut under glaciärer. Kombinationen av värme och smältvatten skapar platta toppar och branta sidor. När subglacialutbrott inte bryter isens yta, fortsätter vulkanernas toppar att växa fram konformade istället för att bli platta. Mineralogin som produceras under dessa händelser är unik tack vare samspelet mellan het lava och kallt smälistvatten.

Så även om Mars har varit en kall och isig ödemark, skulle dessa vulkanutbrott som uppstått under glaciärer kunna ha skapat möjlighet för mikrober att existera.  Genom att undersöka dessa platser vidare i kommande expeditioner kan man kanske förstå hur liv skulle ha överlevt på Mars under den här tiden.

Läs mer om Nasas upptäckt här.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen