CryoSat kartlägger Patagoniens glaciärer hero

CryoSat kartlägger Patagoniens glaciärer

Publicerad
2018-05-08
Uppdaterad
2018-05-23
Dela artikel:

Den europeiska forskningssatelliten CryoSat öppnar nya möjligheter i forskningen och övervakningen av glaciärer med hjälp av detaljerade bilder tagna med hjälp av radar.

Glaciärer smälter över hela världen - och under de senaste 15 åren har smältis varit den främsta orsaken till havsnivåhöjning. Bortsett från Antarktis, finns de största glaciärerna på södra halvklotet i Patagonien, där vissa smälter snabbare än någon annanstans i världen.

Detta beror på att vädret är relativt varmt och att dessa glaciärer ofta mynnar ut i fjordar och sjöar, vilket förvärrar ytsmältan och får smältisen att strömma snabbare. Därför finns ett tydligt behov att övervaka och förstå bergsglaciärer, inte bara i Patagonien utan även globalt.

Vi har cirka 200 000 glaciärer över hela världen, men på grund av sin ibland robusta terräng, är det extremt svårt med lokala övervakningssystem. Med satellitradar har man kartlagt isförlust från de stora glaciärområden de senaste 25 åren, men denna typ av instrument är för grovt för att övervaka de mindre bergsglaciärerna. Men med ett nytt sätt att hantera data från CryoSat är det nu möjligt att kartlägga dessa glaciärer mer i detalj. 

Tekniken kan mäta på olika höjder vilket skiljer sig från konventionell radarhöjdmätning som mäter på enstaka höjdpunkter. Detta revolutionerar användningen av CryoSat över komplexa isiga terränger, vilket ger mer detaljer att övervaka och förstå bergsglaciärer.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen