Hero Image

NASAs nya övertrycksballong nu uppe i luften

NASAs övertrycksballong
NASA/Balloon Program Office
NASAs övertrycksballong
Publicerad
2016-05-25
Uppdaterad
2018-03-15

Trots att rymden officiellt börjar på 100 kilometers höjd räcker det ibland att komma upp en bit i atmosfären. Genom att använda höghöjdsballonger på 33 kilometers höjd istället för raketer kan forskare göra studier billigare. Flygplan går på cirka 20 kilometers höjd, så det är fortfarande ganska högt.


Nu har NASA testat att flyga sin nya övertrycksballong från en rymdbas i Nya Zeeland. Syftet är att försöka göra ballongflygningar på över 100 dagar. Flygrekordet för en övertrycksballong är idag 54 dagar. Till skillnad från exempelvis det svenska projektet PoGO+ är NASAs övertrycksballong helt sluten. PoGO+ är konstruerad som en varmluftsballong, alltså öppen.


Senare i år är det äntligen dags för det svenskutvecklade experimentet PoGO+ att flyga med en ballong från rymdbasen Esrange i Kiruna. PoGO+ är en utveckling av PoGOLite-projektet som vi tidigare har skrivit om på Rymdkanalen.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen