Ubåtsjakt med satellit hero

Ubåtsjakt med satellit

Ubåtsjakt med satellit
Publicerad
2014-10-23
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Den senaste veckan har Försvarsmakten spanat efter en eventuell ubåt i Stockholms skärgård. Misstänkta föremål har setts på flera olika platser. Skulle det gå att använda satelliter för att hitta ubåtsstora föremål under vattenytan i Stockholms skärgård? Vi frågade Göran Boberg som är Rymdkanalens egen satellitexpert.


- De bilder vi kan få från dagens satelliter har hög detaljskärpa. Det gör det möjligt att se föremål stora som en ubåt eller även en miniubåt med hjälp av satellit. Vårt svenska vatten är så här års klart och fint med få alger och partiklar. Däremot står solen lågt och dagslängden är kort och skuggorna långa, vilket skulle försvåra arbetet en del. Dessutom skulle ubåtarna behöva befinna sig på ganska grunt vatten, och det gör de sällan. Sverige har i dagsläget ingen egen satellit som skulle lämpa sig för det här. Istället skulle vi bli tvungna att beställa bilder från andras satelliter och de tar ungefär ett dygn att få. Med andra ord kan det inte bli tal om någon ”direktsänd” bevakning.Göran Boberg är Rymdstyrelsens expert på fjärranalys.

 
 

 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen