Tekniker, procedurer, apparatur, utrustning, material