Rymdstyrelsen är av Regeringen ålagd att skapa en rapport om svenska rymdföretag. Rapporten tas fram efter att en enkät skickats ut till svenska företag verksamma inom rymdsektorn. Rapporten är tänkt att ge ett antal indikatorer på svensk rymdindustris konkurrenskraft och situation.
´
Publicerad
2018-05-17
Uppdaterad
2020-03-10
Dela artikel:

Resultat från 2024 (PDF)

Resultat från 2023 (PDF)

          Appendix 3, 2023 (PDF)

Resultat från 2022 (PDF)

          Appendix 3, 2022 (PDF)

Resultat från 2019 (PDF)

Resultat från 2018 (PDF)

Resultat från 2017 (PDF)

Resultat från 2016 (PDF)

Resultat från 2015 (PDF)

Resultat från 2014 (PDF)

Resultat från 2013 (PDF)

Resultat från 2012 (PDF)

Resultat från 2011 (PDF)

Resultat från 2010 (PDF)

Resultat från 2009 (PDF)

Resultat från 2008 (PDF)