Årlig rapportering av svenska rymdföretag hero
Zhazhin Sergey (iStockphoto)

Årlig rapportering av svenska rymdföretag

En enkätsammanställning

Rymdstyrelsen är av Regeringen ålagd att skapa en rapport om svenska rymdföretag. Rapporten tas fram efter att en enkät skickats ut till svenska företag verksamma inom rymdsektorn. Rapporten är tänkt att ge ett antal indikatorer på svensk rymdindustris konkurrenskraft och situation.