Publikationer

  • Navigera i vardagen

    01 januari 2015

    Satellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer...

  • Med blicken mot jorden

    01 januari 2013

    Satellitdata är en etablerad del av vårt samhälle och en del av vår moderna infrastruktur. Alltfler svenska myndigheter, företag och organisationer använder sig av fjärranalys i sin verksamhet.