Partnerskapet EU SST

jorden sedd från vädersatellit
Himawari 8
´
Publicerad
2024-05-28
Uppdaterad
2024-05-28
Dela artikel:

Partnerskapet EU SST (EU SST – EU Space Surveillance and Tracking) poolar resurser för att erbjuda rymdtrafiktjänster. Förutom statliga bidrag så genomförs även utlysningar inom områden som inmätningsdata och utveckling av sensorer. Enbart EU-företag kan söka. EU COM har ett forum för att föra dialog med företagen och genomför med jämna mellanrum större möten. Nu är det dags igen; den 13 juni i Bryssel eller digitalt kl 9h30-17h15. Sista anmälningsdag är den 7 juni kl 17:00. Anmälan sker på EUSurvey - Survey (europa.eu)

OBSERVERA att Rymdstyrelsen behöver bekräfta till EU att anmälaren är ett svenskt företag för att företaget ska få delta. Den 6 juni är det ledigt eftersom det är Nationaldag och den 7 juni har Rymdstyrelsen också ledigt. Det betyder att senaste möjligheten för oss att bekräfta att ett företag är svenskt är 16:45 den 5 juni.

För intresserade företag så ber vi att ni senast 16:45 mailar till Kristina Pålsson kristina.palsson@snsa.se med ämnesrad: anmälan EISF 13 juni och i mailet anger PoC (Förnamn Efternamn, epost, eng titel samt företagsnamn) samt på engelska anger vilket sätt företaget är att betrakta som svenskt.  Ett svenskt aktiebolag med verksamheten i Sverige är förstås inte ett problem. 

Vi uppmuntrar företag som har verksamhet inom detta område att vara med. Förutom information om utlysningar så ges företagen bland annat möjlighet att lämna synpunkter på vad som ska vara publika rymdtrafiktjänster och vad som ska vara kommersiellt erbjudna rymdtrafiktjänster.  

Läs agendan här