Rymdstyrelsens analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Som en del av det gemensamma inspelet till kommande forsknings- och innovationsproposition lämnar myndigheterna också utifrån sina ansvarsområden mer riktade förslag som komplement till det gemensamma inspelet. Detta är Rymdstyrelsens.
Illustration över jorden och norra Europa
Rymdstyrelsen
´
Publicerad
2023-10-31
Dela artikel:

Regeringen har gett Rymdstyrelsen uppdraget att komma med rekommendationer inom myndighetens ansvarsområde samt göra en analys som kan bidra till regeringens forskningspolitik (U2023-01317). Rymdstyrelsen svarar med den denna rapport på detta uppdrag. 

Ladda ner rapporten Rymdstyrelsens analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik 

En ambitiös, samordnad nationell rymdverksamhet skapar förutsättningar för excellens inom forskning, innovation som bygger konkurrenskraft och svarar mot samhällsutmaningar vilket i sin tur leder till en framskjuten position i internationella samarbeten som motsvarar Sveriges ställning som ledande kunskapsnation.

I det förändrade säkerhetsläget, med krig i Europa och Mellanöstern, klimatkris och andra samhälleliga utmaningar behöver den svenska rymdverksamheten förändras i takt med tiden. Konkurrensen blir allt tuffare, eftersom många länder prioriterar rymdområdet, men det nya läget skapar samtidigt större möjligheter genom storslagna och kritiskt viktiga internationella rymdprogram. Investeringar i forskning och innovation är ett effektivt sätt att bygga ett starkt samhälle, rustat för att möta och ta sig ur svåra tider. Det moderna samhällets funktion är beroende av en väl fungerande rymdverksamhet och tjänster från rymden. 

Rymdstyrelsen presenterar med detta underlag flera åtgärder för att genomföra den nationella rymdstrategin, med fokus på säkerhet, konkurrenskraft och samhällsnytta, internationell attraktivitet och nationell samordning. Utan dessa satsningar tar den svenska kompetensen, konkurrenskraften och säkerheten skada och Sverige halkar allt längre efter de internationella konkurrenterna och samarbetsparterna. 

Läs hela inspelet till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition

Samtliga riktade förslag från övriga myndigheter

Energimyndigheten – Strategisk prioritering inom energiforskning och innovation
Formas – Kunskap för ett framtidssäkrat samhälle
Forte – Forskning för morgondagens socialt hållbara samhälle
Vetenskapsrådet – Forskningskvalitet och internationell konkurrenskraft
Vinnova – Acceleration mot en hållbar framtid