Rymdstyrelsen på plats i Almedalen

De komplexa, globala utmaningar Sverige står inför ställer krav på förmågor att både åstadkomma excellent forskning och i snabb takt omvandla forskning till lösningar i praktisk användning. Vad är viktigt för att rusta Sverige för framtiden? Hur kan forsknings- och innovationspolitik bidra? Om detta diskuterar vi under ett frukostseminarium den 28 juni i Almedalen.
´
Publicerad
2023-06-22
Dela artikel:

Kunskap och utveckling är nödvändigt för klimatomställning, robusthet och välfärd. För att lyckas behöver vi arbeta på nya sätt och dra nytta av möjligheterna som till exempel elektrifiering, nya rymddata, digitalisering och AI ger. Tre experter ger sina perspektiv på den kunskap och utveckling som behövs för att anta våra stora samhällsutmaningar.

Generaldirektörerna för de sex statliga forskningsfinansiärerna ger en första inblick i det pågående arbetet med inspel till framtidens forskning och innovation. Myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att i höst lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik.

  • Sofia Johansson, stabschef, Rymdstyrelsen
  • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
  • Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas
  • Katarina Bjelke, generaldirektör, Vetenskapsrådet
  • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
  • Thabo Motsieloa, moderator
  • Jonas Björck, generaldirektör, Forte

Mer information

Datum: 28 juni 2023
Tid: 08:45 - 09:45
Plats: Frimurarlogen Frimis, Smedjegatan 17, Visby Till seminariet i Almedalsprogrammet
Arrangör: Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vinnova