Chalmers bygger nytt besökscenter vid Onsala rymdobservatorium

Långt ute på Råö i norra Hallands kustlandskap reser sig Sveriges nationella anläggning för radioastronomi, Onsala rymdobservatorium. Nu har första spadtaget tagits för ett nytt besökscentrum som förhoppningsvis ska locka gammal som ung att ta del av den forskning som bedrivs här om både jorden och universum.
Chalmers bygger nytt besökscenter vid Onsala rymdobservatorium
Tvillingteleskopet på Onsala rymdobservatorium. Foto: Jonas Appelberg
´
Publicerad
2019-09-20
Dela artikel:

– Onsala rymdobservatorium har i över 50 år ökat vår förståelse av vårt universum och lett Chalmers mot ett allt större engagemang för rymdforskning och dess tillämpningar. I det nya besökscentrumet ska allmänheten få en större möjlighet att uppleva universum och vår rymdverksamhet, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.

Det var många på plats för att föreviga det första spadtaget till Onsala rymdobservatoriums nya besökscenter. Bland talarna återfanns Lena Sommestad, landshövding i Hallands län; Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers; Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Länstyrelsen i Västra Götaland; Elvire De Beck, koordinator, Chalmers rymdplattform; Carina Halvord, Universeums föredragande VD, samt Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen.

Anna Rathsman talade om det viktiga i att engagera unga i rymden och att det är deras engagemang som kan lyfta frågan om rymdforskningens, och rymddatatillämningens, samhällsnytta till en högre politisk nivå. Anna Rathsman använde Greta Thunberg som exempel och pekade på hur mycket rymd som finns kopplat till klimatfrågan. Något rymdsverige kan bli bättre på att nyttja. Att tillgängliggöra Onsala rymdobservatorium och på så vis exponera den forskning Chalmers driver är därför mycket positivt. Sverige är traditionellt en stark liten rymdnation både inom forskning och industri, något som inte minst syns i Västsverige.

Cermonin ute på Onsala rymdobservatorium var en del av Rymdveckan i Västsverige, ett initiativ av Chalmers och Hasselbladsstiftelsen kring rymdens betydelse för innovation, inspiration, vetenskap, industri, forskning, miljö, hållbarhet, samhällsnytta, kultur, konst och kreativitet. I och med Rymdveckan invigdes också Universeums nya rymdutställning.

Det nya besökscentret planeras stå färdigt år 2021.

Första spadtaget tas av Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Länstyrelsen i Västra Götaland och Lena Sommestad, landshövding i Hallands län. Foto: Jonas Appelberg

Anna Rathsman håller tal. Foto: Jonas Appelberg

Stora radioteleskopet. Foto: Jonas Appelberg

Stort engagemang för första spadtaget. Foto: Jonas Appelberg