Företagsinkubatorn Esa Bic Sweden hero
Innovation

Företagsinkubatorn Esa Bic Sweden

En företagsinkubator för startups inom rymdverksamhet

Esa Business Incubation Centre Sweden öppnade i december 2015 och är Nordens första organisation för startup-företag som använder rymdtekniska lösningar för tekniska problem på jorden – eller tvärtom. Satsningen är initierad av Rymdstyrelsen, Vinnova och European Space Agency (Esa). Esa Bic Sweden styrs av inkubatorer från Luleå, Uppsala och Trollhättan.
Publicerad
2018-05-03
Dela artikel:

Om Esa Bic Sweden

Huvudman gentemot Esa är Arctic Business Incubator i Luleå som tillsammans med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan och dess partners under en inledande fem-årsperiod räknar med 40 nya startups inom rymdteknik.

Satsningen finansieras av Esa och Almi Företagspartner i de aktuella regionerna samt Rymdstyrelsen. Maximalt belopp som delas ut per startup är 50 000 Euro. Stödet får endast användas till licenser, patentskrivning, prototyper, produktutveckling, för validering i testbäddar och liknande. Stödet innefattar även kontorsplats, tillgång till internationella nätverk, affärsrådgivning och tekniskt stöd från inkubatorerna. Ansökningshandlingar och utlysningar finns på esa-bic.se och ansökningar kan lämnas in dygnet runt, året om. Beslut tas i tre steg i olika kommittéer på regional- och riksnivå. Det slutgiltiga beslutet tas av Esa.

Ansök hos Esa Bic

Du hittar all information på Esa Bics webbplats.