Utlysning av programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT 2019

Publicerad
2019-03-13
Dela artikel:

Rymdstyrelsen utlyser nu programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT. Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här:

Utlysning RyT 2019,  rymdtekniska tillämpningar


Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom år 2004 och syftar till att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska småföretag.

För att främja svenskt deltagande i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s ramprogram Horisont 2020 och efterföljande ramprogram, kan medel inom RyT under 2019 även sökas specifikt för projekt som syftar till att möjliggöra för svenska företag att vinna utvecklingsuppdrag inom EU:s ramprogram.


Sista ansökningsdag: 2 maj 2019