Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag. Sista ansökningsdag är den 2 maj 2019.
´
Publicerad
2019-03-13
Sista ansökningsdag:
2019-05-02 23:59
Dela artikel:

Bakgrund

Ett av Rymdstyrelsens mål är att öka användningen av rymdtekniska tillämpningar för samhälleliga ändamål. Fördelningen av Rymdstyrelsens medel mellan olika verksamhetsområden baseras på en avvägning av var det finns utvecklingsprojekt för svensk industri och vilken betydelse olika områden har för svenska användare. Teknikutveckling inom RyT skall uppfylla Rymdstyrelsens strategi genom att bidra till tillträdet till rymden, till verksamheten i rymden och/eller nyttja rymdbaserad infrastruktur. Rymdstyrelsen anser att satsningar inom dessa områden bidrar till både samhällets nytta och företagens utväxling av statliga medel ämnade för rymdverksamhet i Sverige. Inom dessa områden finns det således goda möjligheter för svenska företag att ytterligare stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden och att bidra till nyttan för rymdverksamheten. RyT har därför inrättats som ett nationellt program med inriktning på teknikutveckling inom dessa områden.

 

Syfte

Programmets syfte är att stimulera svenska småföretag till innovativ teknikutveckling med inriktning på framtagandet av nya rymdrelaterade produkter och tjänster. Detta för att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden. Detta inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.

 

Fakta om programmet

Programmet består för närvarande av en programdel, som beskrivs utförligare i direktiven.

RyT vänder sig till mindre, oberoende svenska företag.
Stödet utlyses en gång årligen och ansökningarna granskas sedan av Rymdstyrelsen i samråd med välmeriterade svenska bedömare som bedömer och rangordnar ansökningarna.

Senast den 4 oktober meddelar Rymdstyrelsen beslut om vilka projekt som får finansieringsstöd, med bedömarnas rekommendationer som underlag.

Läs mer om RyT i programdirektiven (PDF-fil)

 

Ansökningshandlingar och instruktioner

Ansökan till Rymdstyrelsen består av två delar, en ansökningsblankett och en detaljerad projektbeskrivning. Ta hjälp av anvisningarna för att fylla i ansökan korrekt.

Ansökningsblankett (Excel-fil)
Anvisningar RyT (PDF-fil)

Den ifyllda ansökan sänds i ett signerat exemplar och tre kopior (enkelsidiga) till:
Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA och ett elektroniskt exemplar skickas per epost till application@snsa.se. OBS! Innehåller ansökan sekretessbelagd information, skickas den enbart per fysisk post för att inte bryta sekretess vid mejlväxling. Eventuell sekretessbelagd information ska även markeras tydligt på aktuell sida i handlingarna.
Sista ansökningsdag är den 2 maj 2019.

 

Kontrakt

När Rymdstyrelsen har godkänt ett projekt skrivs ett kontrakt mellan Rymdstyrelsen och företaget. Kontraktsförslag skickas från Rymdstyrelsen till angiven kontaktperson hos företaget.

 

Rapportering

Slutredovisning

Slutredovisningen består av två separata delar; en ekonomisk och en teknisk slutrapport.

Ekonomisk slutrapport

Den ekonomiska slutrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett ”Ekonomisk slutrapport”.

Teknisk slutrapport

Rymdstyrelsens blankett ”Försättsblad för teknisk slutrapportering av projekt inom RyT” ska användas som försättsblad till den tekniska slutrapporten.

Teknisk slutrapport med försättsblad enligt ovan skickas tillsammans med den signerade ekonomiska slutrapporten per e-post till rymdstyrelsen@snsa.se . 
OBS! Innehåller slutrapporten sekretessbelagd information, skickas den enbart via fysisk post till: Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA. Eventuell sekretessbelagd information ska även markeras tydligt på aktuell sida i slutrapporten.

 

Blanketter och anvisningar

Ekonomisk slutrapport (Excel-fil)

Ekonomisk slutrapport (PDF-fil)

Försättsblad Teknisk slutrapport (Excel-fil)

Försättsblad Teknisk slutrapport (PDF-fil)

 

Kontakt

Vid frågor, var god kontakta:

Björn Lovén
Teknik- och tjänsteutveckling
bjorn.loven@snsa.se
Telefon: 08 409 077 95