AI i klimatets tjänst - våren 2021

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska.
Baja California, Mexiko
innehåller modifierade Copernicus Sentinel-data (2019), bearbetade av ESA
Coloradofloden och dess flöde strax söder om USA:s gräns mot Mexiko. Data från Copernicus Sentinel-1.
´
Publicerad
2021-02-09
Dela artikel:

Vad kan ni söka för?

För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till datadrivna lösningar med potential att ge betydande utsläppsminskningar i ett globalt perspektiv.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

Hur mycket kan ni söka?

Finansiering på upp till 80 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Projekt som finansieras löper mellan två och tre år, med ett bidrag på mellan fyra och sju miljoner kronor.
 

Viktiga datum