Ny svensk forskningssatellit ska studera övre atmosfären

´
Publicerad
2014-10-22
Uppdaterad
2018-05-24
Dela artikel:

Rymdstyrelsen har beslutat att finansiera ett nytt svenskt satellitprojekt kallat Mats. Det är en vetenskaplig satellit som ska undersöka vågor i övre atmosfären och deras inverkan på klimatet. Uppsändningen sker 2017.

Sverige har lång tradition av att bedriva forskning inom atmosfärsfysik. Det nya satellitprojektet Mats, Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy, ger svenska forskare nya möjligheter att genomföra avancerad atmosfärsforskning.

– Beslutet innebär att atmosfärsforskning och avancerad rymdteknik kan förenas i det nya svenska satellitprojektet, Mats, som kommer att bidra till ökad kunskap om hur olika delar av atmosfären påverkar varandra, säger Olle Norberg generaldirektör för Rymdstyrelsen.

Den nya satelliten ska undersöka vågor i atmosfären, speciellt i mesosfären, det vill säga höjdområdet mellan 50 och 100 km. Förekomsten av vågor är av stor betydelse i lufthavet eftersom de kan koppla ihop skeenden i vitt skilda delar av atmosfären. För att förstå atmosfären i dess helhet behöver forskarna lära sig mer om detta övergångsområde och hur det samverkar med både övre och undre delar av luftlagren.

– Mats är ett mycket spännande projekt med tanke både på de vetenskapliga frågeställningarna och på metoderna att angripa dem. Genom att kombinera moderna optiska mätmetoder med en modern satellitplattform hoppas vi att kunna bidra stort till forskning om vågornas betydelse i atmosfären, säger Jörg Gumbel, professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Det är tre forskargrupper och ett flertal svenska företag som bidrar till Mats, bland annat OHB i Kista, ÅAC Microtec i Uppsala och Omnisys Instrument i Göteborg. Forskargrupperna finns på Meteorologiska institutionen - MISU vid Stockholms universitet, på Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers i Göteborg och på Rymd- och plasmafysik vid KTH i Stockholm,. Dessutom finns omfattande kontakter med andra forskare både i Sverige och i andra länder.