Call 2022‐X: Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt.

Projektnamn

Cluster / EFW, Data-arkiv

Dnr
2022‐00079
Projektledare
Mats André
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Fortsatt drift av C luster och den Skandinaviska datacentralen

Dnr
2022-00099
Projektledare
Per-Arne Lindqvist
Institution
Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Projektnamn

Gaia / DPAC / C U8

Dnr
2022-00103
Projektledare
Ulrike Heiter
Institution
Uppsala universitet
Projektnamn

Mars Express/ASPERA-3

Dnr
2022-00104
Projektledare
Mats Holmström
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF