Fortsatt drift av C luster och den Skandinaviska datacentralen

C luster är en ESA-mission för att studera jordens magnetosfär med 4 satelliter i bana som mäter elektriska och magnetiska fält och laddade partiklar. C luster har varit i drift sedan 2000 och missionen har förlängts ett antal gånger, nu senast till slutet av 2022. Den Skandinaviska datacentralen (SDC ), en del av C luster Science Data System (C SDS), drivs av rymd- och plasmagruppen vid KTH. Huvudansvaret för SDC är att beräkna de elektriska fälten och att tillhandahålla dessa resultat tillsammans med andra mätningar till forskare i
Skandinavien. Gruppen vid KTH medverkar även aktivt i driften av elfältsinstrumenten ombord på satelliterna och deltar i ett antal olika möten i egenskap av medexperimentator i missionen.

 

Dnr
2022-00099
Projektledare
Per-Arne Lindqvist
Institution
Kungliga Tekniska högskolan, KTH
2023
196 kkr
Totalt beviljat bidrag
196 kkr