Mars Express/ASPERA-3

Varför är jorden och Mars så olika? En anledning kan vara solvindens växelverkan med de övre delarna av Mars atmosfär. Solvinden är en ström av laddade partiklar samt magnetfält från solen. Mars saknar jordens magnetfält och därför kommer solvinden i direkt kontakt med atmosfären. Genom att jämföra med Mars kan vi lära oss mer om Jordens utveckling och framtid.

Institutet för rymdfysik (IRF) är ansvarig för instrumentet ASPERA-3 ombord på Mars Express, en satellit uppsänd av Europeiska rymdorganisationen, ESA, som befunnit sig i bana kring planeten Mars sedan 2003. ASPERA-3 observerar flöden av laddade partiklar (joner och elektroner) i rymden kring Mars. Unika
observationer eftersom inget annat instrument observerat rymdmiljön vid Mars under så lång tid.

Detta projekt avser resurser för fortsatt drift av ASPERA-3, framförallt personal och resor.

Dnr
2022-00104
Projektledare
Mats Holmström
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
2023
292 kkr
Totalt beviljat bidrag
292 kkr