Cluster / EFW, Data-arkiv

Cluster-projektet består av fyra satelliter som går i bana runt jorden för att undersöka plasma, de elektriskt laddade partiklar som finns ovanför den neutrala atmosfären. Fyra satelliter som flyger i formation har givit den
första möjligheten någonsin att skilja mellan variationer i tid och rum vad gäller laddade partiklar och elektriska och magnetiska fält. Vi har ansvar för ett instrument på varje satellit som mäter elektriska fält.

Satelliterna sändes upp 2000. Projektet har förlängts till slutet av 2022. Projektet har anhållit om en förlängning av mätningar till slutet av 2025 som sedan följs av ett år av validering av data och arkivering till slutet av 2026.

Denna ansökan gäller anslag för att fortsätta att använda våra instrument och för att fortsätta att leverera kalibrerade mätningar till ett öppet arkiv. Mer än 600 vetenskapliga artiklar har hittills varit beroende av våra mätningar.

Dnr
2022‐00079
Projektledare
Mats André
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
2023
162 kkr
Totalt beviljat bidrag
162 kkr