Delta i Nasas International Internship Program

Rymdstyrelsen har ett avtal med National Aeronautics and Space Administration (Nasa) i USA om att ge 2 svenska studenter möjlighet att delta i Nasas International Internship Program (Nasa I2) på ett av Nasas center under en termin. Rymdstyrelsen står för kostnaden för själva praktikplatsen (tuition). Studenten betalar själv övriga kostnader som resa, visum, mat och logi. Terminen är ca 16 veckor lång och startar i augusti 2023. Denna utlysning är den första av två som vi gör under 2023. I maj 2023 kommer vi att utlysa den Nasa-praktik som påbörjas i januari 2024. Därefter kommer utlysningar av praktik vid Nasa endast att göras en gång om året, i maj månad.
´
Publicerad
2023-01-24
Sista ansökningsdag:
2023-03-01 23:59
Dela artikel:

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-03-01

Ansökningskrav

Nasa har ett antal krav som ska vara uppfyllda för att kunna delta i deras urvalsprocess. Dessa är:

 • Vid tiden för praktikperioden måste du vara student på kandidat- eller magisternivå inom något av områdena: Science, Technology, Engineering eller Mathematics.
 • Du måste ha snittbetyg från universitet/högskola motsvarande 3,0 i det amerikanska systemet. Det motsvarar ungefär VG i svenska betygsystemet innan 2011 och C i svenska betygsystemet efter 2011. Du behöver inte sammanställa detta på egen hand utan bifogar ditt Ladok-utdrag i ansökan.
 • Du ska visa på intresse inom rymdområdet.
 • Du ska besitta goda kunskaper i engelska.
 • Du måste vara svensk medborgare.

Ansökningshandlingar 

Ansökan ska skrivas på engelska och vara Rymdstyrelsen tillhanda vid utlysningens stängningsdatum. Ansökningshandlingarna skickas till: application@snsa.se med ämne: "NASA-praktik H-23: Ditt efternamn"

Ansökan ska bestå av följande dokument: 

Ifylld ansökningsformulär med bifogade handlingar:

 • Ditt CV
 • Ett utdrag från LADOK
 • Rekomendationsbrev

Tidplan

 • Ansökan öppnar i januari 2023 och stänger den 1 mars 2023
 • Första urvalet av kandidater är klart i mars 2023.
 • Nasa ger besked i maj 2023.
 • Praktiken startar i augusti 2023.

Urvalsprocessen

När ansökningstiden har gått ut utser Rymdstyrelsen 2-5 kandidater. Av dessa finansierar myndigheten 2 personer. Denna urvalsgrupp skickas sedan till Nasa som utifrån sina aktuella behov väljer ut de mest lämpliga kandidaterna till programmet. Ansökningsprocessen är således uppdelad i två steg.

Om du blir utvald kontaktar Rymdstyrelsen dig med ytterligare information. Notera att du är med i Nasas urval om du är med på listan med 2-5 kandidater som Rymdstyrelsen väljer ut. Det betyder att du kan bli utvald även om du inte får finansiering av Rymdstyrelsen, därför frågar vi i ansökan om du är beredd att finansiera ett deltagande på egen hand (om du svarar ja betyder det att du i första hand vill ha stöd från Rymdstyrelsen men om du inte får det men blir utvald av Nasa kan du betala på egen hand). Observera att alla ansökningar om Nasa-praktik måste gå genom Rymdstyrelsen, det är inte möjligt att söka direkt till Nasa.

Kostnad

Kostnaden för att delta (tuition) i Nasa I2 var 2019 ca $7600 USD. Utöver detta tillkommer kostnader som resa, visum, boende och mat. Rymdstyrelsen ger ekonomiskt stöd till 2 personer för att delta i programmet. Stödet innefattar själva kostnaden för att delta i programmet. Övriga kostnader står studenten själv för.

Frågor

Har du frågor? Kontakta då Perina Stjernlöf

Tidigare praktikant
Kasper Janehag

Röster från tidigare praktikanter >

På den här sidan hittar du praktikrapporter och svar på frågor från tidigare praktikanter.