Bloggen - Bemannad rymdfart

Odlat kött kan bli framtidens astronautmat

Kött som odlats fram från muskelceller hos djur kan bli framtidens mat, inte bara för astronauter som ska ut på längre rymdexpeditioner utan även för oss på jorden. Därför stöttar ESA nu forskare som undersöker hur kött kan odlas i rymden.
Odlat kött kan vara rätt
ESA
Ämnen:
´
Publicerad
2022-04-11
Dela artikel:

Hur astronauter på längre rymdexpeditioner ska få i sig näringsriktig mat är en viktig fråga för framtiden.

I dag skulle astronauterna behöva ta med en stor mängd livsmedel med lång hållbarhet för att genomföra längre expeditioner. Risken då är att maten med tiden försämras eller till och med blir förstörd.

En lösning är att forska fram nya metoder för att producera mat ombord, som är säker för astronauterna att äta. Redan nu går det att odla och äta sallad på den internationella rymdstationen, ISS, och forskning pågår även om odling av insekter i rymden för att ge astronauterna proteintillskott.

ESA bjuder in företag och universitet

Nu satsar den europeiska rymdorganisationen ESA stort på att hitta effektiva sätt att odla kött i rymden. De har bjudit in företag och universitet att söka finansiering för att utveckla nya metoder för att framställa kött i rymden. 

Tanken är att odla kött genom att ta ut muskelstamceller från ett djur och placera dessa i en behållare, en så kallad bioreaktor, där cellerna förökar sig och bildar små muskelfibrer. Dessa muskelfibrer ”monteras” sedan ihop, för att bilda till exempel en köttburgare.

En hamburgare för 2,6 miljoner

Utvecklingen av rymdkött utgår från forskning på odlat kött som redan gjorts på jorden, och som har intensifierats under det senaste decenniet. År 2013 presenterades världens första provrörsodlade hamburgare i London, och kostnaden för produktionen beräknades till hela 2,6 miljoner kronor. En utmaning för forskningen är att hitta metoder att framställda odlat kött till låg kostnad och på ett effektivt sätt.    

I ESA:s satsning på köttodling i rymden har två team valts ut för att jobba parallellt med utveckling av rymdkött: ett i Tyskland och ett i England. I första steget kommer teamen att analysera och jämföra näringsvärdet för odlade köttprodukter med andra proteinalternativ för rymdbesättningar.

I nästa steg ska forskarna ta fram förslag på hur ett produktionssystem för odlat kött i rymden skulle kunna utformas, bedöma möjligheterna att genomföra det och dess kapacitet. Jämförelser ska också göras med att transportera livsmedel från jorden på det sätt som görs i dag.

Hållbar köttodling på jorden

Resultatet av forskningen förväntas ge svar på de mest avgörande frågorna om möjligheten att odla kött framöver, och vilket kommersiellt intresse som finns för de nya produkterna både i rymden och på jorden. 

Genom att undersöka möjligheterna att odla kött i rymden, där resurserna är mycket begränsade, kan man även hitta tekniska lösningar för att producera odlat kött på ett mer hållbart och effektivt sätt även på jorden.

Odlad köttburgare
Mosa Meat

Första cellbaserade, odlade, hamburgaren.