Rådsförordningen om Copernicus drift godkänd av Coreper

Publicerad
2013-12-20
Uppdaterad
2018-05-24
Dela artikel:

EU:s ministerråd kunde idag, den 20 december, vid möte i Coreper godkänna det litauiska ordförandeskapets senaste kompromiss med Europaparlamentet. Några medlemsländer krävde och fick en deklaration från EU-kommissionen för att förtydliga hur hanteringen av kontraktsmyndigheterna ESA och Eutmetsat ska gå till för att kunna godkänna texten. Tyskland ville ha ännu starkare skrivningar om åtaganden från EU-kommissionen och röstade som enda medlemsland emot. Coreper har därmed med kvalificerad majoritet antagit slutkompromissen. Detta betyder att beslutsprocessen inte kommer att förlängas ytterligare utan kan klubbas i plenum på europaparlamentet innan det avgår i april inför valet. Om inget oförutsett inträffar, kan regelverket för Copernicus styrning, ledning och drift därmed stå klart lagom till den beräknade uppsändningen av den första satelliten, Sentinel 1.

Coreper står för de Ständiga representanternas kommitté inom Europeiska unionens råd. Coreper är den sista beredningsinstansen innan ett ärende tas upp på ministernivå i rådet. Vid Corepers sammanträden deltar medlemsstaternas ständiga representanter men även företrädare för Europeiska kommissionen.