ESA Intermediate Ministerial Meeting 2021

Rapport från den europeiska rymdorganisationen ESA:s informella ministermöte i Porto, Portugal den 18 till 19 november 2021.
Jorden från ISS. Blått vatten.
NASA
Publicerad
2021-11-26
Dela artikel:

Den 18–19 november höll den europeiska rymdorganisationen ESA ett informellt ministermöte i Porto, Portugal. Den svenska delegationen bestod av Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman samt ämnesrådet Magnus Härviden från Utbildningsdepartementet. Ungefär hälften av medlemsstaterna i ESA var representerade på politisk nivå, övriga genom generaldirektörer från nationella rymdstyrelser eller ambassadörer av annat slag.

Det främsta som diskuterades under mötet var resolutionen “Accelerating the Use of Space in Europe”, också benämnd “The Matosinhos Manifesto” efter den ort där mötet hölls. Resolutionen fick efter en bordsrunda stort stöd och antogs enhäligt. Resolutionen diskuterar hur Europa ska kunna bli bättre på att använda rymden för att ta itu med de akuta och aldrig tidigare skådade samhälleliga, ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningarna som Europa och dess medborgare står inför.

Medlemsstaterna kunde enas om vikten av ett gott samarbete i Europa med bland annat EU för att öka rymdens betydelse. Det fanns även en enighet i att Europa behöver bli snabbare vad gäller beslutsprocesser och bättre avseende tillgången till kapital liksom vad gäller säkerhetsaspekter.

Detta informella ministermöte var en milstolpe på vägen till nästa års formella ministermöte, European Space Summit, som hålls i Toulouse i februari 2022.

Läs en djupare sammanfattning av mötet här