Rymdstyrelsen sätter upp Nationellt rymdatalabb

Med finansieringsstöd från Vinnova sätter Rymdstyrelsen upp Nationellt rymddatalabb i samverkan med Rise, Luleå tekniska universitet och Lindholmen Science Park.
Publicerad
2019-06-05

Nationellt rymddatalabb kommer utgöra en del av AI Innovation of Sweden och dess datafabrik. Syftet med rymddatalabbet är att skapa en nationell infrastruktur för exploatering av rymddata, med förhoppningar om smarta och effektiva AI-lösningar för allt från lagring av rymddata till hur man kan styra konstellationer av satelliter i omloppsbana.

Rymdstyrelsen ser Nationellt rymddatalabb som en strategisk satsning för att öka svensk konkurrenskraft och för att skapa samhällsnytta från rymdverksamheten.