Rymdstyrelsen medverkar i Sveriges första center för artificiell intelligens

Idag invigdes AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg. Rymdstyrelsen är en av 40 partners i det nationella centret som ska accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad artificiell intelligens, AI.
Publicerad
2019-02-07

AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. Huvudfinansiär för AI Innovation Sweden är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

- Rymdstyrelsen medverkar i AI Innovation of Sweden för att öka förmågan att utforska hur AI kan användas för exploatering av rymddata och därmed öka konkurrenskraften hos svensk rymdindustri. Möjligheterna till effektivisering och uppföljning av mänskliga aktiviteter i förhållande till de globala hållbarhetsmålen är stora med rymddata. AI kan ha en betydande roll vid produktutveckling och drift av rymdinfrastruktur som stora konstellationer av samverkande satelliter, säger Tobias Edman ansvarig för innovation och samhällsnytta på Rymdstyrelsen.

AI Innovation of Sweden etablerar gemensamma resurser från 40 organisationer och företag - både inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Målsättningen för AI Innovation är att öka samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang.

Under invigningen lanserades även den fria online-utbildningen “Elements of AI” i Sverige, för att öka kunskapsnivån inom AI.

Läs mer om AI Innovation of Center och online-utbildningen på www.ai.se