Odin gör 100 000 varv runt jorden

Den svenska satelliten Odin, som fyllde 18 år i februari, har anledning att fira igen då satelliten idag gör sitt 100 000e varv runt jorden.
Publicerad
2019-06-06

Med en planerad arbetstid på två år har Odin redan överträffat förväntningarna. Att satelliten klarat sig så länge och bra beror på ett par saker. Odin har inget bränsle som kan ta slut, den är fortfarande hel och solen har varit relativt lugn under den här tiden vilket bidragit till att Odin inte tappat höjd lika fort som befarat.

Odin har bland annat gett oss unika mätningar av ozonhålet över Sydpolen och om hur mycket is molnen i troposfären innehåller. Odins insamlade data har också hjälpt till att utveckla nya metoder och förbättrade modeller för att bland annat bedöma ozonförlusten. Odin har därmed haft stor betydelse för klimatforskningen och fortsätter leverera data till forskare på bland annat Chalmers i Göteborg.

Läs mer om Odin här.