Beviljade projekt 2022

Bidragsprogrammet Industriell Rymdforskning syftar till att föra samman företag med akademi i forskningsnära teknik och tjänsteutvecklingsprojekt. Programmet vänder sig således till företag (industri) samt akademi (universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I)).

Projektnamn

H2-försprödning hos Raketmotorkomponenter tillverkade med AM pulverbädd - H2RAM

Dnr
2022‐00081
Företag
GKN Aerospace Sweden AB
Akademipartner
Högskolan Väst
Beviljat bidrag
4 000 000 kr