Ett beviljat projekt 2019

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Innovativ vattenkanal för radiometri

Dnr
109/19
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 700 000 kr