RyT 2019, rymdtekniska tillämpningar hero
Innovation

RyT 2019, rymdtekniska tillämpningar

Ett beviljat projekt 2019

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Innovativ vattenkanal för radiometri

Dnr
109/19
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 700 000 kr