Innovativ vattenkanal för radiometri

Målsättningen med projektet är att ta fram en kompakt mikrovågs/THz kanal för vattenobservation på 166 och 183 GHz. Bakgrunden är att för att kunna utnyttja 183 GHz på ett bra sätt globalt, fram allt i kalla klimat, måste 183 GHz kompletteras med en sk fönsterkanal på 166 GHz (eller 155 GH). Målet är att integrera en dubbel polarisation mottagare för både 166 och 183 GHz i ett paket som mindre resurser än vad en 183 GHz enkelpolarisationsmottagare gör idag. Samtidigt vill vi förbättra känsligheten med en faktor 1.5-2 ggr, vilket skapar en lösning som är 4-8 ggr bättre än de som tar fram för dagens program. Projektet kommer att ge efterfrågade förbättringar på mikrovågs och THz-mätningar, vilka är de viktigaste för meteorologiska modellering och sedan ett par år har vattenkanalen (H20) vid 183 GHz passerat O2 vid 54 GHz och blivit den mest värdefulla. Projektet kommer att möjliggöra mätningar, som med global täckning med små tidsgap tex kan kartlägga den globala vattenbalansen som har många viktiga klimatimplikationer.

Dnr
109/19
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 700 000 kr