Karriärsbidrag fas 2

Dnr
2023‐00146
Mottagare
Alexander Mustill, Lund University
Totalt beviljat bidrag
1 764 kkr