Plato/filters hero
ESA/ATG medialab

Plato/filters

PLATO och sökandet efter jordlika planeter

PLATO är ett planerat rymdteleskop vars främsta uppgift blir att finna och karakterisera planeter lika jorden. Metoden är ett mäta stjärnors ljus med så hög noggrannhet att man upptäcker om en planet, även en liten, passerar framför en stjärna och skymmer en del av ljuset. Viktiga frågor som PLATO ämnar besvara är hur vanligt det är med jordlika planeter och hur stor variationen är bland planeternas egenskaper (som storlek, massa, täthet, atmosfär, omloppsbanor, etc). PLATO byggs av ESA och ett konsortium av nationer, däribland Sverige, och beräknas sändas upp år 2026. Rymdstyrelsen har tidigare tillstyrkt Sveriges bidrag till PLATO, denna ansökan avser finansiera drivandet av Sveriges bidrag och medverkan i konsortiet.

Dnr
71/19
Projektledare
Alexis Brandeker
Institution
Stockholms universitet
2020
388 kkr
2021
397 kkr
2022
464 kkr
2023
280 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 529 kkr