Juice/PEP hero
ESA/ATG medialab

Juice/PEP

Fortsatt deltagande för IRF Kiruna i JUICE missionen

JUICE (JUpiter Icy moon Explorer) är ett stort ESA rymdprojekt som ska skickas upp 2022 för att studera Jupiter och de galileiska månarna. JUICE bär en tvärvetenskaplig nyttolast, inklusive Particle Environment Package (PEP) som tillhandahålls av ett konsortium som leds av IRF-Kiruna. PEP
kommer att studera Jupiters magnetosfär och hur den växelverkar med de galileiska månarna, Europa, Ganymede och Callisto. PEP kommer också för första gången att undersöka tunna atmosfärer av dessa månar. PEP mäter positiva och negativa joner, elektroner, neutral gas, termisk plasma och energirika neutrala atomer över nio dekader, från termiska till relativistiska energier.

PEP består av 7 enheter som omfattar en gemensam elektroniklåda och 6 partikeldetektorer. PEP är uppbyggd av ett konsortium av 19 grupper (10 h/w-leverantörer) från 13 länder. IRF-K är PI-institutet och tillhandahåller en jonanalysator JDC (Jovian plasma Dynamics and Composition analyzer) och
JNA (Jovian Neutrals Analyzer). Under 2020-2021 kommer IRF-Kiruna att slutföra tillverkning och leverera flyg- och reservmodeller av JDC och JNA.

Dnr
74/19
Projektledare
Stanislav Barabash
Institution
Institutet för rymdfysik
2020
5 851 kkr
2021
4 648 kkr
Totalt beviljat bidrag
10 499 kkr