Hero Image
Esa/DLR/FU Berlin

Venus Express/Aspera-4

Databehandling och arkivering för Venus Express/ASPERA-4

Varför är jorden och Venus så olika? En anledning kan vara solvindens växelverkan med de övre delarna av Venus atmosfär. Solvinden är en ström av laddade partiklar samt magnetfält från solen. Venus saknar jordens magnetfält och därför kommer solvinden i direkt kontakt med atmosfären. Genom att jämföra med andra planeter kan vi lära oss mer om vår egen planets utveckling och framtid.
Institutet för rymdfysik är ansvarig för instrumentet ASPERA-4 ombord på Venus Express, en satellit uppsänd av Europeiska rymdorganisationen, ESA, som gick i bana kring planeten Venus från 2006 till 2014, då bränslet tog slut och satelliten senare brann upp i atmosfären. ASPERA-4 observerade under dessa nio år flöden av laddade partiklar (joner och elektroner) i rymden kring Venus. Unika observationer som det är viktigt att göra tillgängligt för forskare både nu och i framtiden.
Detta projekt avser att omvandla dessa mätdata till format som lättare kan användas av forskare som studerar rymdmiljön kring Venus. Dessa högnivådata ska sedan arkiveras på ESAs Planetary Science Archive, PSA, för att permanent vara tillgängliga.

Dnr
79/19
Projektledare
Yoshifumi Futaana
Institution
Institutet för rymdfysik
2020
1 071 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 071 kkr