Hero Image
Esa/DLR/FU Berlin

Cheops/software tool

Fortsatt svenskt deltagande till CHEOPS-missionen

CHEOPS är ett planerat rymdteleskop vars främsta uppgift är att karakterisera planeter runt andra stjärnor. Metoden är att observera stjärnors ljus med så hög noggrannhet att man kan mäta hur stor andel ljus som skyms när en planet passerar framför. Viktiga frågor som CHEOPS ämnar besvara är hur stor variationen är bland planeters egenskaper (som storlek, massa, täthet, atmosfär, omloppsbanor, etc). CHEOPS är Schweizisk-lett med bidrag från ESA och ett konsortium av nationer, däribland Sverige, med planerat uppskjutningsdatum under slutet av 2019. Syftet för projektet som det här söks medel för är att säkerhetsställa kvaliten på CHEOPS mycket viktiga databehandling, samt att bibehålla och stärka den svenska inblandningen i projektet på rådata-nivå.

Dnr
75/19
Projektledare
Alexis Brandeker
Institution
Stockholms universitet
2020
1 560 kkr
2021
1 599 kkr
2022
1 634 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 793 kkr