Seam hero
ESA/ATG medialab.

Seam

Nanosatelliten SEAM har tagits fram inom ett EU-finansierat samarbetsprojekt, där KTH leder ett konsortium av åtta europeiska partners. Satelliten skulle mäta magnetfält i en omloppsbana kring jorden, upp till 20 kHz frekvens, för att kartlägga norrskensströmmar samt lågfrekventa vågor i jonosfären. Uppskjutningen av satelliten under 2017 misslyckades i ett rakethaveri. Detta projekt avser återuppbyggnad och ny flygning av satelliten.

Dnr
73/18
Projektledare
Nickolay Ivchenko
Lärosäte
Kungliga tekniska högskolan
2019
2 850 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 850 kkr