Hero Image
Copernicus Sentinel/Esa

Ice-sheet mass changes on Greenland revisited: Usage of a new glacial isostatic adjustment model

Massförändringar av inlandsis är en viktig effekt som visar de på grund av klimatförändringen. Dessa förändringar kan observeras med hjälp av data från tyngdkraftssatelliterna GRACE och GRACE-FO. Men i Grönland observerar satelliterna inte bara förändringarna pa inlandsisen, de ser också massrörelser i manteln som är kopplade till den pågående landhöjningen som beror på den förgången smältning av inlandsisen. För att uppskatta massförändringarna av inlandsisen behövs en tillförlitlig landhöjningsmodell för att korrigera för denna signal. Inom detta projekt skapar vi en ny högupplöst landhöjningsmodell som också kommer att ge en realistisk uppskattning av dess osäkerheter, en del som försummats i dagens befintliga modeller. Projektet kommer att dra nytta av den senaste generationen av oberoende landhöjningsobservationer och nya korrigeringsmetoder för att ta fram den faktiska landhöjningen. Den nya landhöjningsmodellen kan sedan användas i nuvarande och tillkommande tyngdkraftssatelliter för att upptäcka inlandsissmältning inom Grönland.

Dnr
140/18
Projektledare
Rebekka Steffen
Lärosäte
Uppsala universitet
2019
1 038 kkr
2020
1 056 kkr
2021
1 074 kkr
2022
1 094 kkr
Typ av bidrag
Career grant, 4 years