Res till Svalbard och undersök klimatförändringar

En viktig och aktuell fråga är klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det är därför viktigt att nästa generation får lära sig vad de innebär och förstår hur vi påverkar vår planet. Läroplaner i flera länder har tagit fasta på det och har ökat antalet timmar med fokus på miljö och klimat.
Nordic Esero: Klimatforskning i Arktis - Svalbard
´
Publicerad
2019-09-13
Uppdaterad
2019-09-13
Sista ansökningsdag:
2019-11-15 23:59
Dela artikel:

Syftet med kursen Klimatforskning i Arktis är att ge inspiration till att arbeta med klimatet och klimatförändringar samt att se verkningarna av klimatförändringarna i ett av de känsligaste områdena av Arktis. Målet är att ge deltagarna verktyg, övningar och motivation att använda sin nya kunskap i klassrummet. Kursen fokuserar på ämnen som förändringar i det arktiska vädret och klimatet, permafrost, havsströmmar, havsis, glaciärer, landformationer och landskap. En viktig del i kursen är att diskutera hur den nya kunskapen kan användas i klassrummet, och ge deltagarna stöd och kunskap i att använda sig av praktiska fältövningar i den egna undervisningen.

Under kursen används dator och speciella program, deltagarna måste därför ta med en egen pc (Windows installerat). De måste även ha möjlighet att installera olika program både innan, under och efter fältkursen.

Om kursen

  • Målgrupp: Lärare i de nordiska länderna som undervisar i naturvetenskapliga ämnen eller geografi i grund- eller gymnasieskolan.
  • Universitetspoäng: 10 ECTS
  • Kursstart: Februari 2020
  • Undervisningsspråk: engelska
  • Kostnad: NOK 2500 (på grund av de höga boendekostnaderna på Svalbard). Mat och andra kostnader betalas av Nordic Eero. Vänligen notera att terminskostnaden till Nord universitet måste betalas av den enskilde deltagaren (ungefär NOK 850)

Ansökningskrav (en av följande):
Lärarexamen, eller minst fil.kand i naturvetenskapligt ämne/geografi samt minst tre års arbete som lärare i nämnda ämnen.

Sista ansökningsdag: 15 november 2019.

Läs mer och ansök på Nordic Eseros wbbplats: https://www.esero.no/blogg/nordic-teacher-training-in-2020/

Läraren Anja berättar om hur hon ansökte till lärarfortbildningen med fältkurs på Svalbard som finansieras av myndigheten Rymdstyrelsen.