Förstå landskapets förändringar och undersök klimatets historia

Geologi är nyckeln till att förstå landskapets förändringar och undersöka klimatets historia. Den här kursen fokuserar på ämnen som hur landskapet formerats, förändringar av havsnivån och istider, hur man tolkar land- och markförändringar och hur man klassificerar bergarter. Tolkning av satellitbilder ingår också i kursen eftersom det är ett viktigt verktyg för att få geologisk information och som ett komplement till fältstudier.
Nordic Esero: Geologi i skolan - Andøya Space Center
´
Publicerad
2019-09-13
Uppdaterad
2019-09-13
Sista ansökningsdag:
2019-11-15 23:59
Dela artikel:

Genom att besöka olika plaster på Andøya vill vi med kursen väcka intresse för geologi och att ge praktisk erfarenhet av fältarbete. Ön är unik ur ett geologiskt perspektiv. Det är det enda stället i Skandinavien där det finns områden som under senaste istiden var isfria. Kursen mål är att ge inspiration, verktyg och övningar som deltagarna kan använda i sin undervisning.

På fältkursen läggs stor vikt vid praktisk geologi och hur man kan kombinera satellitbilder med fältarbete. En viktig del i kursen är att diskutera hur den nya kunskapen kan användas i klassrummet, och ge deltagarna stöd och kunskap i att använda sig av praktiska fältövningar i den egna undervisningen.

Under kursen används dator och speciella program, deltagarna måste därför ta med en egen pc (Windows installerat). De måste även ha möjlighet att installera olika program både innan, under och efter fältkursen.

Om kursen

  • Målgrupp: Lärare i de nordiska länderna som undervisar i naturvetenskapliga ämnen eller geografi i grund- eller gymnasieskolan.
  • Universitetspoäng: 10 ECTS
  • Kursstart: Februari 2020

Ansökningskrav (en av följande): 
Lärarexamen, eller
Minst fil.kand i naturvetenskapligt ämne/geografi samt minst tre års arbete som lärare i nämnda ämnen.

Sista ansökningsdag: 15 november 2019
Kursstart: Februari 2020
Undervisningsspråk: engelska

Läs mer och ansök på Nordic Eseros webbplats

Läraren Anja berättar om hur hon ansökte till lärarfortbildningen med fältkurs på Svalbard som finansieras av myndigheten Rymdstyrelsen.