Sverige i rymden

 • Satelliten Mats

  14 mars 2018

  Mats (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) är ett kommande satellitprojekt som ska undersöka vågor i atmosfären. Det kommer Mats att göra genom att studera variation i ljuset so...

 • Sondraketer och ballonger

  28 mars 2018

  Med sondraketer och ballonger kan man på ett billigt sätt uppnå mikrogravitation.

 • Svensk rymdpolitik

  14 mars 2018

  Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för den europeiska rymdorganisationen, Esa. Cirka 70 % av Rymdstyrelsens budget läggs på proje...

 • Resan genom rymdsverige

  22 maj 2018

  Vi reste genom Sverige och gjorde nedslag på olika orter för att visa den bredd och geografiska spridning som svensk rymdverksamhet har. Totalt 11 avsnitt.

 • Svensk rymdhistoria

  14 mars 2018

  Sven Grahn, hedersdoktor vid KTH och inblandad i en mängd svenska rymdprojekt, skriver här om Sveriges tidiga rymdhistoria.