Sverige i rymden

 • Satelliten Viking

  01 mars 2018

  Satellitens uppgift var att studera de processer som leder fram till norrsken. Från Viking utfördes omfattande mätningar av elektriska och magnetiska fält och av partiklar, plasma och vågor på upp...

 • Satelliten Freja

  01 mars 2018

  Satellitens Freja är en efterföljare till Viking och gjorde liknande mätningar men med betydligt högre rumsupplösning (100 meter). Freja var specialiserad på kopplingar mellan den inre magnetosfäre...

 • Satelliten Astrid 1

  01 mars 2018

  Astrid 1 skulle studera de neutrala partiklarnas roll i jordens magnetosfär och jonosfär. Instrumenten bestod av ett avbildande neutralpartikelinstrument (PIPPI), en liten kamera för ultraviolett o...

 • Satelliten Astrid 2

  01 mars 2018

  Satellitens uppgift var att göra detaljerade studier av norrskenet och dess uppkomst. Astrid 2 har gjort mätningar i jordens magnetosfär, den "kokong" av elektriskt laddade partiklar (plasma) som...

 • Satelliten Odin

  14 mars 2018

  The Odin satellite was launched in February 2001 and was designed to combine two scientific disciplines on a single spacecraft in studies of star formation/early solar system (astronomy) and of the...