Bloggen - Obemannad rymdfart

Raketer och ballonger från Esrange

Esrange ligger i Jukkasjärvi, ovanför polcirkeln (68°N, 21°E), och har tillgång till ett stort obefolkat testområde. Anläggningen har varit i drift sedan 1966 och är en av världens mest mångsidiga rymdcenter. Under året har många spännande saker hänt på basen. Bland annat XL Calibur och Suborbital Express 3.
Uppsändning av Suborbital Express 3
SSC
Ämnen:
´
Publicerad
2022-12-07
Dela artikel:

Esrange hette ursprungligen ESRO Sounding Rocket Launching Range, vilket förkortades till ESRANGE. När Swedish Space Corporation övertog anläggningen 1972, blev förkortningen Esrange ett egennamn.

Anläggningen har varit i drift sedan 1966 och används för närvarande av det internationella forskarsamhället för uppskjutning av sondraketer för mikrogravitations- och atmosfärsforskning samt ballonger på hög höjd för astronomi, atmosfärsforskning och nedsläppstester av rymd- och luftfarkoster. Esrange rymmer också en av världens största civila satellitmarkstationer och fungerar som ett nav i vårt nätverk av satellitstationer.

Vetenskapliga instrument på sondraketer och ballonger

Från Esrange sänds två typer av farkoster upp: sondraketer och stratosfärsballonger. Sondraketer sänds upp till övre atmosfären, upp till 900 kilometers höjd, för att göra mätningar på plats och/eller faller sedan ner i tyngdlöshet för att utföra tyngdlöshetsexperiment. Namnet sondraket kommer från att de ursprungligen sonderade atmosfären.

Suborbital Express 3

Klockan 09.23 lokal tid den 23 november sändes Subrbital Express 3 upp till 260 kilometers höjd och sex minuters tyngdlöshet. Suborbital Express 3 är en kommersiell sondraket som hade flertalet experiment från olika aktörer ombord. Den utvecklades av det statliga svenska rymdbolaget Swedish Space Corporation (SSC) och erbjudöd forskare att utföra experiment i tyngdlöshet. Rakettypen har använts tidigare och kommer användas framöver. Den kan bära upp till 400 kilogram, är 12,6 meter hög, 0,57 meter bred, och når en hastighet mellan Mach 12 – 13, alltså över 14 000 kilometer i timmen. Förberedelserna för Suborbital Express 3 pågick under drygt två och ett halvt år.

Läs mer om experimenten ombord här

XL-Calibur

Mer än 600 stratosfäriska ballonger har flugit från Esrange sedan 1974, med nyttolaster på flera ton till rymdnära höjder på över 40 kilometer och med flygtider från bara ett par timmar upp till två veckor. Största ballongen i världen är NASA:s Big 60 med en volym på 1,7 miljoner kubikmeter. Som jämförelse har Globen har en volym på 605 000 kubikmeter. Ballongerna fylls med väte eller helium och duken är tunnare än den plastfilm man använder i köket.

Den 12 juni lyfte röntgenteleskopet XL-Calibur från Esrange. Teleskopet, som är utvecklat för att mäta polarisering hos röntgenstrålning från svarta hål och neutronstjäror i galaxen, är 12 meter långt och väger cirka två ton. Under fyra dagar flög teleskopet till Kanada och under tiden gjordes observationer utan att någon störande atmosfär var i vägen.

- Jag har arbetat i den här branschen i årtionden och har aldrig bevittnat en vackrare ballonguppskjutning. Det var inga vindar att tala om, en klarblå himmel och glada tillrop från alla forskare när ballongen gav sig iväg mot skyn, sade Mattias Abrahamsson, kampanjledare från SSC i ett pressmeddelande vid tidpunkten.

XL-Calibur flög på 39 kilometers höjd över Atlanten. Ballongens storlek på flyghöjd var gigantiskt, 1,12 miljoner kubikmeter, alltså bara lite mindre än världens största ballong.

- Detta är en av de största ballongerna som vi någonsin har uppskjutit från Esrange. Den är enorm! Man känner sig stolt som uppskjutningspartner och bidrar till så viktig forskning, fortsätter Mattias Abrahamsson.

XL-Calibur är en efterföljare till det tidigare experimentet PoGo+ som lanserades 2016.